Τι είναι Digital Marketing ή ψηφιακό μάρκετινγκ και πώς θα βοηθήσει την επιχείρησή σου; Social Media

Digital Marketing τι είναι και πώς θα βοηθήσει την επιχείρησή σου;

Digital Marketing τι είναι Digital Marketing τι είναι; Είναι στην ουσία η διαφήμιση μέσω των Social Media. Στην Ελληνική γλώσσα το έχουμε ακούσει και ως ή ψηφιακό μάρκετινγκ. Είναι ουσιαστικά η προβολή της επιχείρησης σας στα κοινωνικά μέσα ή Social Media, όπως λέγονται. Στις ενέργειες Digital Marketing συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: Προβολή σε εφαρμογές για…